Izradili smo web stranicu za GDCK Donja Stubica

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje na području gradova Donja Stubica i Oroslavje, te općina Stubičke Toplice, Gornja Stubica i Marija Bistrica.

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica je neprofitna pravna osoba. Uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) potrebno je razlikovati javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa i druge zadaće i poslove.
Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica obavlja sljedeće javne ovlasti :
– zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava,
– organizira i vodi službu traženja
– traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
– pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,
– organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
– podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
– organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde
– osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju , na radu, u nesrećama
– obavlja i druge poslove sukladno zakonu
Osim javnih ovlasti, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica obavlja i sljedeće zadaće i poslove:
– vodi skrb i brigu o posebno ugroženim kategorijama stanovništva
– posebnu pažnju pridaje radu s mladeži

Pogledajte web stranicu: gdckdonjastubica.hr