Sportsko ribolovni klub “Orada” Zagreb ima novu web stranicu

Napravili smo redizajn web stranice za sportsko ribolovni klub “Orada” Zagreb. Želja je bila dobiti web stranicu koja je prilagođena za prikaz na mobitelima i koja je jednostavna za korištenje bez obzira na dob posjetitelja.

O klubu

Sportsko ribolovni klub “Orada” Zagreb osnovan je 3. veljače 1998. godine. U proteklom razdoblju svojim osebujnim klupskim radom prerastao je u drugu najveću udrugu u Republici Hrvatskoj po broju članova. Ova činjenica za nas je istovremeno imperativ i obveza da svojim odgovornim izvršavanjem programskih zadataka zadobijemo povjerenje i novih članova.

Djelatnosti kluba se očituju u širokoj lepezi aktivnosti:

– razvoj i unapređenje sportskog ribolova na moru u Gradu Zagrebu,
– usklađivanje aktivnosti svojih članova,
– organizacija i provođenje natjecanja,
– uređenje sustava natjecanja,
– uređenje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, njihov status te stegovnu odgovornost sportaša,
– promicanje stručnog rada u sportskom ribolovu na moru, posebno u radu s mladima,
– skrb o kategoriziranim sportašima,
– dodjeljivanje priznanja i nagrada osobama i organizacijama za zasluge i dostignuća u radu i razvoju SRK te ostvarenim sportsko-natjecateljskim rezultatima,
– informiranje javnosti o radu SRK,
– razvijanje programa međunarodne suradnje,
– izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Toliko toga ovdje je rečeno, a sve bi se moglo zamijeniti samo jednom rečenicom. Definicija sportskog ribolova je radost i druženje.

Pogledajte web stranicu: srkoradazagreb.hr