Zajednica tehničke kulture grada Slavonskog Broda ima novu web stranicu

Nedavno smo napravili novu web stranicu za zajednicu tehničke kulture grada Slavonskog Broda ili bolje rečeno odradili smo redizajn postojeće web stranice. Cilj redizajna bio je stvoriti web stranicu jednostavnu za korištenje, modernog izgleda i prilagođenu za pregled na svim uređajima.

O zajednici

Program Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (dalje Zajednice) godini godišnji je program najvišeg tijela tehničke kulture grada Slavonskog Broda i temelji se na prinosu tehničke kulture razvitku hrvatskog društva, propisima o javnim potrebama Republike Hrvatke u tehničkoj kulturi i o javnim ovlastima Zajednice, te poštivanju tranzicijskih obilježja društvenog okružja i tehničke kulture. Zajednica je predlagatelj programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi čija je sastavnica jedinstveni Program rada Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda i financijski plan rada u tekućoj godini. S obzirom na veliku nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, manjak kvalificirane radne snage na tržištu rada, dinamičan razvoj društva i gospodarstva 21. stoljeća i utjecaj tehničkih i tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu, javlja se potreba cjeloživotnog obrazovanja u području tehničke kulture, a posebno praktičnog odgoja i obrazovanja koji usmjerava djecu i mlade na odabir proizvodnih i strukovnih zanimanja (strukove i tehničke srednje škole i fakultete), razvoj stvaralaštva, inovacija i poduzetništva.

U izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima tehničke kulture kroz praktičan rad pridonosi se razvoju motoričkih kompetencija, samostalnosti, kreativnosti, kritičkog promišljanja i promatranja te razvoju poduzetništva. Kod osoba iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, tehnička kultura pridonosi prvenstveno razvoju psiho-motoričkih kompetencija, samostalnosti, socijalizaciji i samosvijesti.

Pogledajte web stranicu: ztk-grada-slavonskog-broda.hr