Besplatno slanje e-računa, super!

Ukoliko imate potrebu povremeno slati e-račune ovaj servis je izvrstan i besplatan za slanje do 10 računa mjesečno. Također, uz malu naknadu možete slati i veći broj e-računa ovisno o vašim potrebama.

Tko?

SUPER je Sustav Usmjeravanja Prometa Elektroničkih Računa za poslovne korisnike. Osmišljen je i realiziran u skladu s realnim potrebama poslovnih subjekata.

Što?

Primjenom najmodernijih tehnologija, SUPER omogućava kreiranje, zaprimanje, slanje i pohranu elektroničkih računa.

Kako?

Jednostavno i lako! SUPER spaja primatelje i izdavatelje elektroničkih računa te kreira javni adresni prostor za elektroničke račune.

Zašto?

Zbog Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Zbog EU pravnih propisa. Zbog uštede. Zbog pojednostavljenja. Zbog sigurnosti.

Dodatna vrijednost

Uz osnovne besplatne mogućnosti, servis omogućava elektroničku pohranu, pregled i preuzimanje računa u čitljivom formatu, automatizaciju…

Tehnologija

Izvrsnost implementiranih tehnologija i jednostavnost uporabe značajno olakšavaju korištenje servisom. Znanje je SUPER!

Više informacija na super.hr