Cijena i vrijednost izrade web stranica

Ljudi i tvrtke često ne razumiju način izrade web stranica, a samim time ni cijenu web stranice. Dosta njih ne razumije ni njene prednosti, pa se tako često može čuti polemika o opravdanosti cijena web stranica. Web stranice su da se razumijemo prije svega umni rad stvoren na bazi kreativnosti i poznavanja struktura kodiranja, kao i poznavanje programskih jezika, koji omogućuju izradu efikasne i nadasve funkcionalne web stranice. Jer prava funkcionalna stranica nije sistem “what you see is what you get” iza vidljivog dijela se skriva spektar raznih kodova i algoritama koji povezuju istu sa servisima, definiraju njen sadržaj pozivaju funkcije i slično.

Imamo tako firme koje start paket, nazovimo ga tako, to jest osnovne web stranice s par podataka i slika naplaćuju nekih 1000 kuna. Koliko je to realno ili ne diskutabilno je pitanje. Iza svake web stranice stoji određeni broj sati provedenih u izradi iste. Također treba uzeti u obzir i resurse potrošene za izradu web stranice, na primjer slikanje na terenu za istu koje za sobom povlači korištenje foto aparata, pa korištenje vozila za dolazak na lokaciju, ali to su sitne stavke. Ono što stvarno treba dobro procijeniti je vrijednost umnog rada. Ovisno o količini sadržaja i vremenu provedenom za izradu istih cijena naravno raste. U obzir treba uzeti i cijenu servera na koji će ista biti smještena, te još niz faktora.

Cijena tako lako može skočiti i do nekoliko desetaka tisuća kuna. Kao što sam ranije naveo teško je procijeniti vrijednost umnog rada, teško je navesti koliko nečija kreativnost vrijedi. I zato smatram da uz ovo uvedeno treba ustvari procijeniti broj radnih sati potrebnih za izradu web stranice, te odrediti cijenu sata rada uključujući naravno definiran umni rad i kreativnost, te na toj bazi odrediti konačnu cijenu web stranice. Pošto je svaka web stranica individualna i svaki kupac želi sam definirati sadržaj i vizualni dojam, tako ne postoji neka univerzalna cijena. Odnosno postoji, ali plaćanjem start paketa nećete se istaći niti biti pretjerano zadovoljni, osim ako naravno ne shvaćate vrijednost Interneta i mogućnosti reklame na istom.