Kako ukloniti prazne redove u Word dokumentu?

Ručno uklanjanje dodatnih praznih redaka iz Microsoft Word dokumenta je zamorno. Srećom, pomoću ovog “trika” možete ukloniti sve prazne retke odjednom.

Microsoft Word dodaje skrivenu oznaku nazvanu “oznaka paragrafa” na kraj svakog retka kad god pritisnete Enter.

Uklonite duple – prazne redove jednostavno, stisnete CTRL + H i prepišete slijedeće:

Traži ovo:

^p^p

Zamijeni ovim:

^p

Na kraju kliknite “Zamijeni sve” na dnu prozora.