Tekst na slici koji ima svoju priču

Naracija, tekst koji se razlikuje što se ne može čuti nego pročitati. Tako da fizički utječemo na sliku a ona dolazi negdje sa strane. Sadržaj teksta ovisi o piscu, o načinu govora, o intonaciji a sama slika posao je dizajnera. Recimo na slici na kojoj je ljudsko biće tekst treba staviti u kutove, ovisno gdje se nalazi lice, najbolje ispod očiju s lijeve ili desne strane. Ako je na slici, odnosno fotografiji mrtva priroda tekst bi trebao biti sasvim gore te ne zaboravite na prozračnost. Ovakav tekst pri čitanju trebao bi se šaputati.

Naše oči slijede liniju kamo god ona išla, ako je fotografija na kojoj je prikazana brza vožnja automobila ili trka konja tekst bi se zasigurno trebao nalaziti na sredini fotografije jer tako možete dočarati kretanje vozila ili životinje. Postoje fotografije koje dok se čitaju i gledaju se u isto vrijeme, to su najčešće obične fotografije na kojima se ističu snažni tonovi i slabi kontrast. Lako prepoznatljiva slika daje i više nego izvrstan rezultat. To su fotografije koje ističu bit fotografije. Ističe se samo jedan dio lica. Na jumbo plakatima koji reklamiraju i prodaju odjeću tekst bi trebao biti malo ispod sredine, time ćete dokazati jednostavnost a s druge strane veliku glamuroznost.

Ako na fotografiji pokazujete osobu koja recimo kuha, tekst ćete staviti iznad posude jer na takvoj fotografiji bitna je slika kao i tekst. Kod naracija bitno je uskladiti tekst i fotografiju kako biste stvorili idealnu priču.