Blog

Vrijeme nije novac

Ako svakodnevno pričate o vremenu koje ulažete u vaš posao nećete ništa postići. Isticanjem cijene svog vremena i laganjem da